PROJEKTOVÁNÍ  TZB

PIK HRUBÝ

ZAVOLEJTE NÁM

+420 775 576 197

NAPIŠTE NÁM

pik.hruby@volny.cz

IČ: 69 48 12 53

Služby:

Zpracování projektů ústředního vytápění, výpočet tepelných ztrát budov, projekty kotelen, tepelných čerpadel, solárních systémů, projekty rozvodů plynu, technické konzultace, bazénové hospodářství

Popis :

-Projekce tepelných zdrojů - kotelen I. až III. kategorie 

-Projekce vytápění občanských a administrativních budov a průmyslových celků 

-Projekce vytápění rodinných domů 

-Řešení studií solárních systémů 

-Projekce plynovodů a plynovodních přípojek. 

-Skutečné provedení staveb a zajištění autorského dozoru. 

-Bezplatná poradenská činnost

Během svojí existence firma zpracovala cca 900 zakázek, z nichž předkládám pouze významnější realizované projekty, kde firma vystupovala jako Generální projektant:

1) Projekt plynofikace kotelny bytového objektu Londýnská 31,33 v Praze 2, výkon 500 kW.

2) Projekt plynofikace kotelny v Základní škole Botičská v Praze2, výkon 300 kW.

3) Projekt plynofikace kotelny ve Státním výzkumném ústavu materiálu v Opletalově ul.v Praze 2, výkon 250 kW.

4) Projekt plynofikace kotelny v budově České státní spořitelny v Rytířské ul. 29 v Praze 1, výkon 1200 kW.

5) Projekt plynofikace kotelny bytového objektu Peckova 5 v Praze 8, výkon 400 kW.

6) Projekt plynofikace kotelny bytového objektu Na vrstvách 976 v Praze 4, výkon 500 kW.

7) Projekt rekonstrukce uhelné kotelny na výměníkovou stanici v Hangáru "C"areálu Letiště Ruzyně, výkon 2500 kW.

8) Projekt plynofikace blokové kotelny bytových objektů v Jesenické ul. v Praze 10, výkon 1200 kW.

9) Projekt plynofikace kotelny bytového objektu Malešická 10 v Praze 3, výkon 450 kW.

10) Projekt plynofikace kotelny objektu Ředitelství pošt, v budově Masarykova nádraží v Praze 1, výkon 250 kW.

11) Projekt rekonstrukce uhelné kotelny na výměníkovou stanici v Hangáru "B" areálu Letiště Ruzyně, výkon 2500 kW.

12) Projekt plynofikace kotelny v Základní škole Gutova v Praze 10, výkon 1200 kW.

13) Projekt plynofikace kotelny bytového objektu v ul. Na obrátce 4, Praha 9, výkon 190 kW.

14) Projekt rekonstrukce parní výměníkové stanice v objektu Ubytovny ČKD, v ul Šestajovická, Praha 9, výkon 950 kW.

15) Projekt plynofikace kotelny Masarykova nádraží v Praze 1, výkon 500 kW.

16) Projekt rekonstrukce uhelných kotelen na parní výměníkové stanice v objektech Na obrátce 619 a Horoušanská 724 v Praze 9, výkon 2 x 800 kW.

17) Projekt rekonstrukce uhelné kotelny na horkovodní výměníkovou stanici v bytovém objektu Na vyhlídce, v Praze 9, výkon 880 kW.

18) Projekt plynofikace kotelny budovy Českého rozhlasu, Vinohradská ul. Praha 2, výkon 1800 kW.

19) Projekt plynofikace kotelny gymnázia Přípotoční, v Praze 10, výkon 1200 kW.

20) Projekt plynofikace kotelen v objektech Místního úřadu v Dubči, Praha 10.

21) Projekt plynofikace kotelny a rekonstrukce ÚT v objektu Národní knihovny Klementinum, Praha 1, výkon 3800 kW.

22) Projekt rekonstrukce skleníků Botanické zahrady PFUK v Praze 2, výkon 950 kW.

23) Projekt rekonstrukce energetického hospodářství ve skladu Státních hmotných rezerv, Třebestovice, výkon 620 kW. 05/98

24) Projekt rekonstrukce energetického hospodářství ve skladu Státních hmotných rezerv, Dětenice, výkon 300 kW. 05/98

25) Projekt tepelného hospodářství v objektu "AUTOSALON KLOKOČKA" Karlovarská ul. Praha 6, výkon 384 kW

26) Projekt rekonstrukce kotelny Investiční a poštovní banky ve Washingtonově 5/1624, výkon 285 kW

27) Projekt plynofikace areálu "ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ PRAHA a.s." Praha 9 Vysočany

28) Projekt ústředního vytápění v objektu Anežská 8, Praha 1, výkon 97 kW

29) Projekt rekonstrukce kotelny v objektu Úvoz 3, Praha 1, výkon 170 kW

30) Projekt rekonstrukce kotelny Na topolce 918, Praha 4, výkon 480 kW

31) Projekt rekonstrukce rozvodu ústředního vytápění v objektu "MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ" Nábřeží E. Beneše 627, Praha 1

32) Projekt tepelného hospodářství v objektu "OBČANSKÁ VYBAVENOST" Dolní Břežany, Praha Západ, výkon 285 kW

33) Projekt přemístění plynové kotelny v ulici Štěpánská, výkon 360 kW